اعزام کارشناس

یکی از خدمات شرکت مشاوره مالی روشنگران اعزام کارشناس مجرب حسابداری به شرکت شما می باشد.

نیروی درخواستی مورد نیاز خود را با تکمیل اطلاعات مورد نیاز به ما اعلام کنید تا در سریعترین زمان کارشناس مربوطه اعزام گردد.

[maxbutton id=”2″ url=”https://roshangaran.ir/contact/dispatch-expert/dispatch-accounting-expert/” text=”ثبت درخواست” ]