شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

شرح نقش حسابرسی داخلی چیست؟

درباره نقش حسابرسی داخلی بدانید 

حسابرسی داخلی فعالیتی مستقل ، اطمینان دهی مطمئن، بی طرفانه و مشاوره ای است که با هدف ارزش آفرینی و بهبود عملکرد سازمان انجام می شود ، حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکردی منظم و روشمند به سازمان کمک می کنـد تـا به اهداف خود دست یابد و فرآیند های اثر بخشی مدیریت ریسک، کنترلها و حاکمیت سازمانی را بهبود بخشد.

با توجه به تعریف فوق نقش حسابرسی داخلی به شرح زیر است :

1 – نقش اطمینان دهی و مشاوره ای

 2- نقش ارزش آفرینی و بهبود عملکرد شرکت

 3- مساعی مشترک با مدیریت در جهت حل مسائل شرکت

 4- -دیدگاه کلان و متمرکز بر تحقق اهداف راهبردی شرکت

 5- توسعه مفهوم و دامنه و عمق کنترل نسبت به ریسک شرکت. 6

6 – تاکید برآنچه باید انجام شود به جای نگاه محدود به آنچه انجام شده است

7 – کمک به استقرار نظام خود کنترلی در واحد ها و تلاش در جهت ارزیابی تحقق هدف ها و ماموریت های اصلی شرکت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *