آثار پرداخت مالیات در جامعه


مالیات در همه کشورهای جهان ابزاری برای تامین درآمدهای ملی است. واضح است که شهروندان هر کشوری در صورتی که بدانند پرداخت مالیات باعث وضعیت رفاهی کشورشان می شود رغبت بیشتری برای پرداخت پیدا می کنند. براساس شواهد تاریخی اخذ و پرداخت مالیات در ایران از زمان هخامنشیان تاکنون سابقه داشته و به مرور زمان تکامل یافته است.
کارشناسان افزایش زیرساخت های خدماتی و رفاهی با کمک منابع مالیاتی به شهرداریها و دهیاری ها را از آثار مهم پرداخت مالیات بر زندگی اجتماعی مردم می دانند. صاحب نظران کاهش اتکای به اقتصاد آسیب پذیر و تک محصولی نفت به ویژه بی اثر کردن اثرهای تحریم را از دیگر آثار پرداخت مالیات می دانند. در کشورمان بیش از ۵۰ درصد درآمد با پول نفت، حدود ۳۰ درصدمالیات و ۲۰ درصد سایر موارد مانند آب، برق و گاز تامین می شود. 
یکی از موارد مصرف مالیات در جامعه توسعه خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی می باشد. برخورداری از یک زندگی مولد و با کیفیت، توأم ‏با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت آن برعهده دولت ها می باشد. دولت با اخذ مالیات می تواند به وجوه و منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف خود در حوزه نظام سلامت دست یابد.
بر اساس قانون از میزان ? درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده یک درصد به نظام بهداشت و درمان تخصیص یافته که این منبع مالی می تواند نقش بسزایی را در تامین هزینه های این بخش ایفا نماید.
لازم به ذکر است که طبق قانون ? درصد از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد که کمک شایانی در جهت تامین مالی هزینه های پروژه های بزرگ شهرداری ها نظیر تجهیز و نوسازی حمل و نقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابانها و معابرشهری و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر موارد فوق، حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی و اداره نیروهای نظامی و انتظامی، تامین آب، برق، مخابرات و نیز وسایل ارتباط جمعی برای عموم، استقرار امنیت اجتماعی، تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول، تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال و تعادل اقتصادی، تشویق محققان و پژوهش گران ، توزیع عادلانه ثروت وکاهش فاصله طبقاتی و غیره از موارد مصرف مالیات در جامعه می باشد.
در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه که به بخشی از آن اشاره شد نیازمند منابع مالی است و مردم دریافته اند که اگر در زندگی روزمره شان خدمتی دریافت می کنند، باید هزینه آن را بطور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند.پس اگر مردم آثار پرداخت مالیات در جامعه را مشاهده نمایند، در ازای خدماتی که دریافت می کنند، با رغبت مالیات می پردازند و به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسوولیت اجتماعی نگاه می کنند و فرار از آن را معصیت و گناه
می شمارند
تاریخ یادداشت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *