شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

پیش ممیزی مالیاتی

پیش ممیزی مالیاتی چیست؟

  ممیز مالیاتی ( کارشناس امور مالیاتی )
به اشخاصی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و تشخیص و تعیین میزان مالیات قابل دریافت در یک حوزه مالیاتی می شود، ممیز مالیاتی می‌گویند. این افراد انجام وظایف موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، مشتمل بر شناسایی، مطالبه، و وصول مالیات ها را به عهده دارند، کار ممیز مالیاتی ، نظارت بر رعایت قوانین مالیاتی و پرداخت میزان مالیات صحیح و قانونی از سوی شرکت ها و کسب و کارهاست. به بیانی دیگر، ممیزی مالیاتی فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی با ویژگی های مورد تایید سازمان وبدن، قابل اعتماد بودن، و دقیق و ریزبین بودن می باشد و به بررسی دفاتر مالی مؤسسات و تطابق در آمد ها و هزینه ‌های آن‌ها با هم به منظور وضع مالیات ممیزی مالیاتی می پردازد تا مطابق با درآمد ها وهزینه های موسسه مالیات وضع کند . ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود بلکه موسسه وظیفه دارد تا دفاتر را تسلیم ممیزی نماید. فرد ممیز یک شخصیت کاملا مجزای از موسسه است و کلیه حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارائی دریافت می کند.
 
عناوین شغلی ماموران مالیاتی :

کاردان مالیاتی: با مدرک دیپلم و فوق دیپلم تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی به عنوان کمک ممیز منصوب می گردد.
کارشناس مالیاتی: با مدرک کارشناسی و بالاتر یا 3 سال سابقه کار، تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی به عنوان کمک ممیز منصوب می گردد.
کارشناس ارشد مالیاتی: تحت نظر رییس گروه مالیاتی بوده و سرپرستی واحد مالیاتی را بعهده دارد.
رییس گروه مالیاتی: تحت عنوان سر ممیز مالیاتی منصوب می شود.
رییس امور مالیاتی: مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی را تحت عنوان ممیز کل به عهده دارد

 

وظایف و مسئولیت ‌های ممیز مالیاتی :

بررسی حساب های شرکت ها به منظور تطبق اسناد و مدارک مالی با قوانین و مقررات و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان
ملاقات با شرکت ها برای صحبت با مدیران و نمایندگان آنها جهت بررسی گزارش های مالی آنها و رفع ابهامات احتمالی
بررسی تقلب های مشکوک
مذاکره برای حل و فصل اختلافات – در صورت درخواست بررسی مجدد مؤدی مالیاتی
نمایندگی اداره مالیات در دادگاه های تجدیدنظر در صورت ارجاع پرونده به دادگاه های صالحه در اثر شکایت مؤدی عدم قبول رآی اولیه در خصوص پرداخت مالیات
هدایت تیم کارکنان شرکت مورد بررسی و کارکنان اداری در صورت انجام عملیات بازرسی به صورت تیمی
مدیریت ارتباط بین شرکت ها و اداره مالیات
در صورتی که دفاتر تجاری از لحاظ نحوه تنظیم حساب ها و نگه ‌داری و یا از سایر جهات به نظر ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تأیید سرممیز مالیاتی قرار گیرد و مردود اعلام شود، ممیز مالیاتی باید این موضوع را با ذکر دلایل کافی و به صورت کتبی به مودی مالیاتی اعلام و ابلاغ کند و پرونده را برای رسیدگی، به هیئت سه نفره حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی بفرستد.
چنانچه مودی مالیاتی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به آن هیئت مراجعه کند و بتواند دلایل کافی برای رفع اشکال ارائه دهد، مالیات بر اساس همان دفاتر اخذ خواهد شد و در غیر این صورت، هیئت سه نفره میزان مالیات او را تعیین خواهند کرد.

 

اهمیت شغلی ممیزی مالیاتی :

در صورت حذف این شغل، مشکلات زیادی در سیستم مالیاتی کشور به وجود می‌آید، زیرا اقتصاد و چرخش مسائل پولی و مالی در کشور ها طوری سمت گیری شده است که مالیات جز جدایی ناپذیر اقتصاد به حساب می‌آید.با توجه به اینکه در همه کشورهای دنیا معمولا شرکت ها و افراد علاقه چندانی به  پرداخت مالیات ندارند و قصد دارند به هر شکل ممکن از پرداخت آن امتناع ورزند، لذا کار ممیز مالیاتی از حساسیت بالای برخوردار است. این وضعیت وظیفه کارشناس امور مالیاتی را به عنوان رسیدگی کننده به این موضوع سخت تر کرده و وی را ملزم می سازد از تمامی ظرفیت های قانونی و مهارتی خود در کنار تجربه اش در رسیدگی های مالیاتی گذشته برای انجام بهتر وظیفه اش استفاده نماید.

 

تفاوت ممیز مالیاتی و ذی حساب و حسابرس :

از جمله تفاوت هایی که بین ممیزین مالیاتی و ذی حساب و حسابرس ها می باشد، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
ممیزی مالیاتی و ذی حساب یک نفر هستند ولی حسابرس می تواند یک شخص یا موسسه باشد .
ذی حساب در موسسه به طور دائم مستقر می باشد ولی حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می گردد و همچنین ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .
ذی حساب و ممیزین مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی هستند اما حسابرس یک شخصیت کاملا مستقل می باشد .
ذی حساب و ممیزین مالیاتی حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می کنندکه در آن فعالیت می کنند اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .
ذی حساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر می شود و فعالیت دارد ولی حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این گونه نیست .

 

  ممیز مالیاتی ( کارشناس امور مالیاتی )

به اشخاصی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و تشخیص و تعیین میزان مالیات قابل دریافت در یک حوزه مالیاتی می شود، ممیز مالیاتی می‌گویند. این افراد انجام وظایف موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، مشتمل بر شناسایی، مطالبه، و وصول مالیات ها را به عهده دارند، کار ممیز مالیاتی ، نظارت بر رعایت قوانین مالیاتی و پرداخت میزان مالیات صحیح و قانونی از سوی شرکت ها و کسب و کارهاست. به بیانی دیگر، ممیزی مالیاتی فردی است که در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی با ویژگی های مورد تایید سازمان وبدن، قابل اعتماد بودن، و دقیق و ریزبین بودن می باشد و به بررسی دفاتر مالی مؤسسات و تطابق در آمد ها و هزینه ‌های آن‌ها با هم به منظور وضع مالیات ممیزی مالیاتی می پردازد تا مطابق با درآمد ها وهزینه های موسسه مالیات وضع کند . ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود بلکه موسسه وظیفه دارد تا دفاتر را تسلیم ممیزی نماید. فرد ممیز یک شخصیت کاملا مجزای از موسسه است و کلیه حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارائی دریافت می کند.

 
عناوین شغلی ماموران مالیاتی :

کاردان مالیاتی: با مدرک دیپلم و فوق دیپلم تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی به عنوان کمک ممیز منصوب می گردد.
کارشناس مالیاتی: با مدرک کارشناسی و بالاتر یا 3 سال سابقه کار، تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی به عنوان کمک ممیز منصوب می گردد.
کارشناس ارشد مالیاتی: تحت نظر رییس گروه مالیاتی بوده و سرپرستی واحد مالیاتی را بعهده دارد.
رییس گروه مالیاتی: تحت عنوان سر ممیز مالیاتی منصوب می شود.
رییس امور مالیاتی: مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی را تحت عنوان ممیز کل به عهده دارد

 

وظایف و مسئولیت ‌های ممیز مالیاتی :

بررسی حساب های شرکت ها به منظور تطبق اسناد و مدارک مالی با قوانین و مقررات و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان
ملاقات با شرکت ها برای صحبت با مدیران و نمایندگان آنها جهت بررسی گزارش های مالی آنها و رفع ابهامات احتمالی
بررسی تقلب های مشکوک
مذاکره برای حل و فصل اختلافات – در صورت درخواست بررسی مجدد مؤدی مالیاتی
نمایندگی اداره مالیات در دادگاه های تجدیدنظر در صورت ارجاع پرونده به دادگاه های صالحه در اثر شکایت مؤدی عدم قبول رآی اولیه در خصوص پرداخت مالیات
هدایت تیم کارکنان شرکت مورد بررسی و کارکنان اداری در صورت انجام عملیات بازرسی به صورت تیمی
مدیریت ارتباط بین شرکت ها و اداره مالیات
در صورتی که دفاتر تجاری از لحاظ نحوه تنظیم حساب ها و نگه ‌داری و یا از سایر جهات به نظر ممیز مالیاتی قابل رسیدگی نباشد و این امر مورد تأیید سرممیز مالیاتی قرار گیرد و مردود اعلام شود، ممیز مالیاتی باید این موضوع را با ذکر دلایل کافی و به صورت کتبی به مودی مالیاتی اعلام و ابلاغ کند و پرونده را برای رسیدگی، به هیئت سه نفره حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی بفرستد.
چنانچه مودی مالیاتی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، به آن هیئت مراجعه کند و بتواند دلایل کافی برای رفع اشکال ارائه دهد، مالیات بر اساس همان دفاتر اخذ خواهد شد و در غیر این صورت، هیئت سه نفره میزان مالیات او را تعیین خواهند کرد.

 

اهمیت شغلی ممیزی مالیاتی :

در صورت حذف این شغل، مشکلات زیادی در سیستم مالیاتی کشور به وجود می‌آید، زیرا اقتصاد و چرخش مسائل پولی و مالی در کشور ها طوری سمت گیری شده است که مالیات جز جدایی ناپذیر اقتصاد به حساب می‌آید.با توجه به اینکه در همه کشورهای دنیا معمولا شرکت ها و افراد علاقه چندانی به  پرداخت مالیات ندارند و قصد دارند به هر شکل ممکن از پرداخت آن امتناع ورزند، لذا کار ممیز مالیاتی از حساسیت بالای برخوردار است. این وضعیت وظیفه کارشناس امور مالیاتی را به عنوان رسیدگی کننده به این موضوع سخت تر کرده و وی را ملزم می سازد از تمامی ظرفیت های قانونی و مهارتی خود در کنار تجربه اش در رسیدگی های مالیاتی گذشته برای انجام بهتر وظیفه اش استفاده نماید.

 

تفاوت ممیز مالیاتی و ذی حساب و حسابرس :

از جمله تفاوت هایی که بین ممیزین مالیاتی و ذی حساب و حسابرس ها می باشد، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
ممیزی مالیاتی و ذی حساب یک نفر هستند ولی حسابرس می تواند یک شخص یا موسسه باشد .
ذی حساب در موسسه به طور دائم مستقر می باشد ولی حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می گردد و همچنین ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .
ذی حساب و ممیزین مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی و دارائی هستند اما حسابرس یک شخصیت کاملا مستقل می باشد .
ذی حساب و ممیزین مالیاتی حقوق خود را از وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می کنندکه در آن فعالیت می کنند اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .
ذی حساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر می شود و فعالیت دارد ولی حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این گونه نیست .

 

 

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ