خدمات مالی

شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

خدمات مالی

خدمات مالی شامل چه خدماتی می باشد ؟

 

خدمات مالی چیست؟

خدمات مالی اصطلاحی است برای خدماتی که توسط بازار مالی تامین می شود، در واقع خدمات مالی خدمات اقتصادی محسوب می شوند که توسط موسسات مالی ارائه می شوند. از جمله موسسات مالی می توان به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، شرکت های بورس و شرکتهای سرمایه گذاری دولتی اشاره کرد. این مفهوم می تواند شامل هر گونه خدمات / محصولاتی که دارای ماهیت وذات مالی است وممکن است توسط قانون گذار ومقامات مالی ناظر بر بازاری که دارای زمینه بالقوه ای از ریسک وبازدهی بالا به همراه مقررات وقوانین شدید بر ان حاکم ارائه شده باشد، شود.

ضرورت استفاده از خدمات مالی :

با توجه به پیچیدگی های کنونی در امکان سنجی امور مالی و مدیریت آن، لازم است برای پیشگیری از وقوع اتفاقات زیان بار اقداماتی صورت گیرد. به همین دلیل نیاز است شخص حقیقی یا حقوقی مدیریت خدمات مالی مربوطه را به عهده گیرد که در انجام آن دارای تخصص کافی باشد. استفاده از دانش و تجربه مشاوران مالی و انجام توصیه های آنها سبب یکپارچگی در سیستم مالی گشته و باعث می شود که کسب و کار مربوطه با درصد زیادی از رشد و سوددهی روبرو گردد.

بعضی از خدمات مالی شامل موارد زیر می باشد :

ارائه راهکارهایی جهت پایین آوردن جرائم مالیاتی
ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل 
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق پرسنل پایان هرماه
ارائه راهکارهای مالیاتی و بیمه
استقرار راه کارها و روش های محاسبه بهای تمام شده
تجزیه و تحلیل وضعیت مالی موسسات و شرکت ها
تهیه صورت مالی تلفیقی
تهیه، تنظیم و تحریر دفاتر پلمپ قانونی
ثبت نام کد اقتصادی و دریافت گواهی مالیاتی بر ارزش افزوده
جمع آوری و آنالیز فاکتور های خرید و فروش
عملیات جاری انجام ثبت دفاتر و مدارک حسابداری
کنترل و مدیریت هزینه ها و ارائه راهکارها جهت مدیریت بهتر هزینه ها
مشاوره و استقرار روش ها و سیستم های نوین فروش به هدف ایجاد تحول در ساختار فروش
ممیزی و کنترل انبار 
نحوه ایجاد رویه و نظم و انضباط مالی
نحوه تهیه گزارشات و اطلاعات اصولی و صحیح قابل اتکاء به تصمیم گیری مدیران

 

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ