شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر شعبه ای ندارد

حسابداری مدیریت ( C )

   C01   |    پیش بینی بهای تمام شده در محیط Excell  یاAccess   در فایل و بانک های اطلاعاتی ماندگار

   C02   |    تهیه و تنظیم استراتژی مالی و مهندسی مالی

   C03   |    طراحی کدینگ یکپارچه

   C04   |    تهیه گزارش عارضه یابی با رویکرد مالی و حسابداری مدیریت

   C05   |    تعیین میزان هوش مالی و افزایش آن در سازمان ها

   C06   |    تهیه و تنظیم بودجه های عملیاتی و سرمایه

   C07   |    تهیه و تنظیم و راه اندازی سیستم های حسابداری صنعتی

   C08   |    دستورالعمل شناسائی و ثبت و طبقه بندی حسابها

   C09   |    معماری مالی در سازمان ها

   C10   |    نظارت بر اجرا و تهیه گزارش انحراف بودجه های ابلاغ شده

   D13   |    ارائه مشاوره و تنظیم ساختار و نمودار سازمانی و شناسنامه شغل برای سازمان ها

   C14   |    تهیه و محاسبه طرحهای توجیهی اقتصادی فنی ومالی و مدل های تجاری به زبان های گزارشگری مختلف

   C15   |    تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه شرکتها

   C16   |    ارائه مشاوره حسابداری مدیریت  * ( جهت مشاهده ی 100 عنوان خدمات حسابداری مدیریت کلیک کنید ) *

   C17   |    مشاوره در خصوص ادغام یا انحلال یا خرید شرکت ها

   C18   |    تهیه و تنظیم آئین نامه های اداری مالی 1. خرید، 2. فروش، 3.  دارائی ثابت، 4. خزانه و صندوق 5. امور پرسنلی 6.  انبارداری