اخبار

۳۱تیر ۱۳۹۸

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: امروز، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امروز دوشنبه ۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری است، تاکید کرد: این مهلت تمدید نخواهد […]

۳۱تیر ۱۳۹۸

دادستان انتظامی مالیاتی تاکید کرد: وجود ضمانت های اجرایی کافی برای برخورد با جرائم مالیاتی با عنایت به سیاست های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیات، مقابله با فرار مالیاتی مورد توجه و مداقه بیش از پیش نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

مدیرکل دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی خبر داد: امکان آموزش تکالیف مودیان مالیاتی به شیوه های حضوری و مجازی علیرضا ترحمی هرندی، مدیرکل دفتر آموزش سازمان امورمالیاتی از امکان آموزش تکالیف مودیان مالیاتی به شیوه های حضوری و مجازی خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مدیرکل دفتر آموزش با حضور در غرفه سازمان مالیاتی […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: نقش الکترونیکی شدن فرایند مالیات ستانی در گسترش عدالت مالیاتی شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر نقش الکترونیکی شدن فرایند مالیات ستانی در گسترش عدالت مالیاتی تاکید کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در غرفه سازمان امور مالیاتی در بیست و […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

مدیرکل دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی خبر داد: امکان آموزش تکالیف مودیان مالیاتی به شیوه های حضوری و مجازی علیرضا ترحمی هرندی، مدیرکل دفتر آموزش سازمان امورمالیاتی از امکان آموزش تکالیف مودیان مالیاتی به شیوه های حضوری و مجازی خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مدیرکل دفتر آموزش با حضور در غرفه سازمان مالیاتی […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

سازمان امور مالیاتی، دستگاه برتر جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، موفق به دریافت لوح تقدیر دستگاه برتر در حوزه ارایه خدمات الکترونیکی از هشتمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با توجه به مجموعه تحولات و دستاوردهای سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه ارایه […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه های آموزشی مالیاتی در نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک(الکامپ) دو کارگاه آموزشی مالیاتی در اولین روز بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) برگزار شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، درغرفه سازمان مالیاتی نمایشگاه بین المللی الکامپ سالن ۴۱، کارگاه آموزشی مالیاتی با هدف آشنایی، […]

۳۰تیر ۱۳۹۸

دکتر پارسا در دیدار با رئیس قوه قضاییه خواستار شد: تسریع در ایجاد دادسراهای مالیاتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تشکیل هر چه سریع تر دادسراهای مالیاتی تاکید کرد.  به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا در دیدار با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، […]